serie 901 - 920

Strawinskylaan, 26-10-1989.   Afladen 903

Radarweg, 5-5-1991.   Dubbeltractie 904+906

Remise Havenstraat, 3-12-2015.   3001 - 914 - 2120

901. Remise Lekstraat, 22-12-2020

908 - 839. Remise Lekstraat, 4-1-2021

909. Remise Lekstraat, 5-10-2020

918. Remise Lekstraat, 6-7-2021

916. Remise Lekstraat, 20-7-2021