Hagen

Lijn 7 - 61.  4-4-1976

Lijn 7 - 61.  4-4-1976

Lijn 7 - 62.  4-4-1976

Lijn 7 - 60.  4-4-1976

Lijn 1 - 55.  20-5-1976

Lijn 1 -67.  20-5-1976

=========================================================================

Volgende foto's gemaakt op de laatste dag, 29-5-1976

T.w. 66

Lijn 7 - 85

Lijn 7 - 82.   E - 318

E - 340

Lijn 7 - 82

Lijn 7 - 84 en lijn 1 - 65

T.w. 417