Lijn 10

Lijn 10 - 853. Soerabajastraat, 14-2-1979