Welkom op de site van
Home » Oostenrijk » Wenen » Wiener Lokal Bahn

Wiener Lokal Bahn

WLB5Karlsplatz19-8-1978_NEW.jpg

Karlsplatz, 19-8-1978.   Salonwagen

WLB1BadenJosefsplatz119112-6-1979_NEW.jpg

Baden. Josefsplatz, 12-6-1979.  T.w. 11 + stuurstand 91

WLB6KL161WLBWolfgganggasse29-7-1980bw66_NEW.jpg

Bhf. Wolfganggasse, 29-7-19890.   B.w. 66

WLB11W397CentraleWerkplaats14-8-19812asserBaden_NEW.jpg

Hauptwerkstätte Wiener Stadt Werke, 14-8-1991.

WLB4DW537RemiseWolfganggasse11-6-1983Tw01_NEW.jpg

Bhf. Wolfganggasse, 11-6-1983.   Rangeerlok 01

WLB1DW532RemiseWolfganggasseSalonwagen-1_NEW.jpg

Bhf. Wolfganggasse, 11-6-1983.  Salonwagen en T.w. 1

WLB2DW533RemWolfg11-6-1983Bw51-74-72-55-73-43-46_NEW.jpg

Bhf. Wolfganggasse, 11-6-1983.  51-74-72-55-73-43-46

WLB3DW536RemiseWolfganggasse11-6-1983Tw19-3_NEW.jpg

Bhf. Wolfganggasse, 11-6-1983.   T.w. 19 en 3

WLB7KL871RemWolfganggasse30-6-198614969519_NEW-1.jpg

Bhf. Wolfganggasse, 30-6-1986.  T.w. 14+stuurstand 96+95+T.w.19

WLB8KL872RemWolfganggasse30-6-19861496_NEW-1.jpg

Bhf. Wolfganggasse, 30-6-1986.  T.w. 14+stuurstand 96

KL870RemWolfganggasse30-6-1980Mw107.jpg

Bhf. Wolfganggasse, 30-6-1986.   T.w. 107

WLB9KL873RemWolfganggasse30-6-198614-107_NEW-1.jpg

Bhf. Wolfganggasse, 30-6-1986.   T.w. 14 en 107

WLB10Tw1041061-2-2001Baden_NEW.jpg

          Baden. Josefsplatz, 1-2-2001.   T.w. 104 en 106