Welkom op de site van
Home » Oostenrijk » Stern & Hafferl » Haager Lies

Haager Lies.    Lambach - Haag am Hausruck

H14K422Lambach2000725052gtr13-9-1999_NEW.jpg

Lambach, 13-9-1999.  E 20007+EG 25052+gtr.

H7E2000122-7-1977_NEW.jpg

Bachmanning, 22-7-1977.  E 20001

H5221052510222-7-1977Haag_NEW.jpg

Haag am Hausruck, 22-7-1977.  ET 22105 + ET 25102

H26SH46Bw84202_NEW_NEW.jpg

Haag am Hausruck, 22-7-1977.  DPost 84202

H27SH172_NEW.jpg

Haag am Hausruck, 14-6-1983.  ET 25101

H28SH173_NEW.jpg

Haag am Hausruck, 14-6-1983.  ET 22105

H29SH175_NEW.jpg

Haag am Hausruck, 7-7-1984.   X 20520

H30SH179Mw2510225052OBB1118_NEW.jpg

Lambach, 7-7-1984. ET 25102+EGL 25052 en OBB 1118-01

H31SH1807-7-198425052Lambach_NEW.jpg

Lambach, 7-7-1984.  EGL 25052

H8E2000126-6-1986_NEW.jpg

Lambach, 26-6-1986.  E 20001

H12E2000825052G11948126-6-1986_NEW.jpg

Neukirchen bei Lambach, 26-6-1+986.

E 20008+EGL 25052+G119481+gtr.

H11E200082505226-6-1986Lambach_NEW.jpg

Lambach, 26-6-1986.  E 20008+EGL 25052+gtr.

H13ET20105X5120426-6-1986Lambach_NEW.jpg

Lambach, 26-6-1986.  ET 20105 en de X 512.04

H6250512510526-6-1986Bachmanning_NEW.jpg

Bachmanning, 26-6-1986.  EGL 25051+ET 25105

H10E2000827-6-1986Haag_NEW.jpg

Haag am Hausruck, 27-6-1986.  E 20008

H15K951_NEW.jpg

Weibern, 25-8-1986.  E 20001 / ET 24102

H17K955_NEW.jpg

Bachmanning, 25-8-1986.  EGL 25052

H18K957_NEW.jpg

Eggerding, 25-8-1986.  ET 24102

H19K959MarktLambach251022505225-8-1986_NEW_NEW.jpg

Markt Lambach, 25-8-1986.  ET 24102+EGL 25052

H16K95325-8-1986_NEW.jpg

Eggerding, 25-8-1986.   X 512.04+25621

H9E20001G119481B25-8-1986_NEW.jpg

Weibern, 25-8-1986.  E 20001+G119481

H42000125051G119481gtrNeukbeiLambach_NEW.jpg

Neukirchen bei Lambach, 25-8-1986.

E 20001+EGL 25051+G119481+gtr.

H21K98527-8-1986_NEW.jpg
H22K98727-8-1986_NEW.jpg

                     E 20001+gtr.  /  X 512.04+25621                      Altenhof, 27-8-1986                  ET 25102   /   X 512.04+25621

H20K983NeukirchenbeiLambach251022505227-8-1986_NEW_NEW.jpg

Neukirchen bei Lambach, 27-8-1986.  ET 25102+EGL 25052

H25K25012-5-198921103Haag_NEW.jpg

Haag am Hausruck, 2-5-1989.  ET 21103

H23K24992-5-198925051Bachmanning_NEW.jpg

Bachmanning, 2-5-1989.   EGL 25051

H24K25002-5-19892000125051en25052Bachmanning_NEW.jpg

Bachmanning, 2-5-1989.  E 20001+EGL 250512+gtr.  EGL 25052

H1025364-5-1989G119481_NEW.jpg

Vorchdorf, 4-5-1989.   G119481

H32img066_NEW.jpg
H33aLambach-Haag_NEW.jpg
H33bLambach-Haag_NEW.jpg